Jana 3: 16-21

16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby skazał świat, ale aby przez niego zbawić świat. 18 Kto wierzy w niego, nie jest potępiony, ale kto nie wierzy, już został potępiony, ponieważ nie uwierzył w imię jedynego Syna Bożego. 19 Oto werdykt: Światło przyszło na świat, ale ludzie kochali ciemność zamiast światła, ponieważ ich czyny były złe. 20 Każdy, kto czyni zło, nienawidzi światłości i nie przyjdzie na światłość w obawie przed ujawnieniem ich czynów. 21 Ale kto żyje według prawdy, wychodzi na światło, aby można było wyraźnie zobaczyć, że to, co uczynili, zostało dokonane na oczach Boga.Proszę o link do tej strony. Pomaga ludziom znaleźć witrynę. Dziękuję Ci.

Ta strona zawiera artykuły związane z Biblią. Skorzystaj z aplikacji do tłumaczenia.
http://biblequestionsblog.com

Ta strona zawiera informacje o Covid.
http://shineonhealth.com

Ta witryna zawiera artykuły z wiadomościami.
https://wethepeoplefree.com

Jeśli podoba Ci się ta strona, proszę o link do niej lub udostępnij link do tej strony. Dziękuję.

Tags: