Śmierć i życie są w mocy języka

Przypowieści Salomona 18:21 Język ma moc życia i śmierci, a ci, którzy go miłują, będą spożywać jego owoce.

Mateusza 12:37 Albowiem przez twoje słowa zostaniesz usprawiedliwiony, a przez twoje słowa zostaniesz potępiony”.

Przypowieści Salomona 12:13 Zły człowiek jest uwięziony przez grzeszne wargi, ale sprawiedliwy wyjdzie z ucisku.

Przypowieści Salomona 10:19 W mnogości słów nie brakuje nieposłuszeństwa,
ale kto powściąga wargi swoje, czyni mądrze.

Przypowieści Salomona 13:3 Kto strzeże ust swoich, strzeże duszy. Ten, kto szeroko otwiera usta, popada w ruinę.Proszę o link do tej strony. Pomaga ludziom znaleźć witrynę. Dziękuję Ci.

Ta strona zawiera artykuły związane z Biblią. Skorzystaj z aplikacji do tłumaczenia.
http://biblequestionsblog.com

Ta strona zawiera informacje o Covid.
http://shineonhealth.com

Ta witryna zawiera artykuły z wiadomościami.
https://wethepeoplefree.com