Ewangelia Królestwa

Mateusza 24:14 A ta ewangelia królestwa będzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom; i wtedy nadejdzie koniec. KJV

Jaka jest ewangelia królestwa?

Ewangelia królestwa obejmuje coś więcej niż tylko doświadczenie narodzin na nowo. Nowe narodziny są absolutnie konieczne, ale to nie wszystko.

Jana 3:1 A żył sobie pewien władca żydowski, jeden z faryzeuszów, imieniem Nikodem. 2 Ten przyszedł do niego w nocy i rzekł mu: „Rabbi, wiemy, że jesteś nauczycielem, przyjdź od Boga, bo nikt nie może czynić tych znaków, które ty czynisz, jeśli nie jest z nim Bóg”.

3 Odpowiedział mu Jezus: „Zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego”.

Pozostała część artykułu jest tutaj. Użyj aplikacji do tłumaczenia na pasku bocznym.

http://biblequestionsblog.com/this-gospel-of-the-kingdom/Proszę o link do tej strony. Pomaga ludziom znaleźć witrynę. Dziękuję Ci.

Ta strona zawiera artykuły związane z Biblią. Skorzystaj z aplikacji do tłumaczenia.
http://biblequestionsblog.com

Ta strona zawiera informacje o Covid.
http://shineonhealth.com

Ta witryna zawiera artykuły z wiadomościami.
https://wethepeoplefree.com