I Tymoteusza 2: 1-8

1 Wzywam więc przede wszystkim, aby za wszystkich ludzi kierowane były prośby, modlitwy, wstawiennictwo i dziękczynienia: 2 za królów i wszystkich na wyżynach, abyśmy mogli prowadzić spokojne i ciche życie z całą pobożnością cześć. 3 Albowiem to jest dobre i przyjemne w oczach Boga, naszego Zbawiciela, 4 który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do pełnego poznania prawdy. 5 Albowiem jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, 6 który wydał samego siebie na okup za wszystkich, świadectwo w swoich czasach, 7 któremu zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Mówię prawdę w Chrystusie, a nie kłamię – nauczyciel pogan wiary i prawdy. 8 Pragnę więc, aby mężowie na każdym miejscu modlili się, podnosząc święte ręce bez gniewu i zwątpienia.Proszę o link do tej strony. Pomaga ludziom znaleźć witrynę. Dziękuję Ci.

Ta strona zawiera artykuły związane z Biblią. Skorzystaj z aplikacji do tłumaczenia.
http://biblequestionsblog.com

Ta strona zawiera informacje o Covid.
http://shineonhealth.com

Ta witryna zawiera artykuły z wiadomościami.
https://wethepeoplefree.com
Tags: