Ostrzeżenie Jezusa przed krzywdzeniem dzieci

Mateusza 18:5 Kto jedno takie małe dziecko przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, 6 ale kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, byłoby lepiej dla niego, gdyby zawieszono mu na szyi wielki kamień młyński i aby on zostały zatopione w głębinach morza.

Marka 9:42 Kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej dla niego, aby został wrzucony do morza z kamieniem młyńskim zawieszonym na szyi.

Łukasza 17,1 Powiedział do uczniów: „Niemożliwe jest, aby nie było okazji do zgorszenia, ale biada temu, przez którego przychodzą! 2 Byłoby dla niego lepiej, gdyby kamień młyński był zawieszony u szyi i wrzucony do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych małych.Proszę o link do tej strony. Pomaga ludziom znaleźć witrynę. Dziękuję Ci.

Ta strona zawiera artykuły związane z Biblią. Skorzystaj z aplikacji do tłumaczenia.
http://biblequestionsblog.com

Ta strona zawiera informacje o Covid.
http://shineonhealth.com

Ta witryna zawiera artykuły z wiadomościami.
https://wethepeoplefree.com